cong-viec-nganh-xay-dung

Thiếu hụt nhân lực chất lượng

Là ngành nghề đòi hỏi người lao động phải có kiến thức chuyên môn cao và kinh nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều nhân sự lao động hiện nay không đáp ứng được yêu cầu này (Ảnh minh họa)

Là ngành nghề đòi hỏi người lao động phải có kiến thức chuyên môn cao và kinh nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều nhân sự lao động hiện nay không đáp ứng được yêu cầu này (Ảnh minh họa)

Both comments and trackbacks are currently closed.