giới thiệu

Đại học Duy Tân và ĐH Bang California ở Fullerton, Hoa Kỳ (CSU Fullerton) đã ký kết chuyển giao hai chương trình đào tạo ngành Xây dựng và Kiến trúc của CSU Fullerton cho Duy Tân. Đây là hai chương trình đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc đầu tiên tại miền Trung.

Xem chi tiết

Các chuyên ngành

bài viết mới

kiến thức - kỹ năng

Tuyển sinh, tin tức nổi bật