Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 601, Viện Đào tạo Quốc tế – 254 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại: (+84) 2363.650403 (ext 601)
  • Email: fit@duytan.edu.vn
  • Website: http://kdtqt.duytan.edu.vn/

               hoặc http://is.duytan.edu.vn/

Hỗ trợ