ky-nang-tinh-toan-va-thiet-ke-trong-xay-dung

Kỹ năng thiết kế và tính toán

Kỹ sư xây dựng cần phải có kiến thức vững vàng về các tiêu chuẩn về thiết kế, tính toán cùng với khả năng sử dụng các phần mềm và công cụ thiết kế hiện đại

Kỹ sư xây dựng cần phải có kiến thức vững vàng về các tiêu chuẩn về thiết kế, tính toán cùng với khả năng sử dụng các phần mềm và công cụ thiết kế hiện đại

Both comments and trackbacks are currently closed.