phoi-canh-mot-diem

Phối cảnh một điểm tụ

Một trong những minh họa tốt nhất về phối cảnh một điểm là tưởng tượng rằng bạn đang nhìn vào một con đường thẳng (Ảnh minh họa)

Một trong những minh họa tốt nhất về phối cảnh một điểm là tưởng tượng rằng bạn đang nhìn vào một con đường thẳng (Ảnh minh họa)

Both comments and trackbacks are currently closed.