xep-hang-the-dtu-2023

Có 2 trường đại học lần đầu tiên được THE xếp hạng vào năm 2022 vẫn giữ vững vị trí xếp hạng trong Top 500 theo Times Higher Education 2023 là Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Có 2 trường đại học lần đầu tiên được THE xếp hạng vào năm 2022 vẫn giữ vững vị trí xếp hạng trong Top 500 theo Times Higher Education 2023 là Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Có 2 trường đại học lần đầu tiên được THE xếp hạng vào năm 2022 vẫn giữ vững vị trí xếp hạng trong Top 500 theo Times Higher Education 2023 là Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Both comments and trackbacks are currently closed.