muc-luong-trung-binh

mức lương trung bình

Mức thu nhập của kiến trúc sư so với các ngành nghề khác được đánh giá là mức lương tốt, không chênh lệch quá nhiều và ổn định ((nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn)

Mức thu nhập của kiến trúc sư so với các ngành nghề khác được đánh giá là mức lương tốt, không chênh lệch quá nhiều và ổn định ((nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn)

Both comments and trackbacks are currently closed.