nhu-cau-tuyen-dung-nganh-kien-truc-cong-trinh

Nhu cầu tuyển dụng ngành Kiến trúc Công trình 

Một số vị trí ngành Kiến trúc Công trình mà bạn có thể đảm nhiệm như thiết kế kiến trúc, giám sát thiết kế kiến trúc tại công trình xây dựng, tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế đồ họa,…

Một số vị trí ngành Kiến trúc Công trình mà bạn có thể đảm nhiệm như thiết kế kiến trúc, giám sát thiết kế kiến trúc tại công trình xây dựng, tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế đồ họa,…

Both comments and trackbacks are currently closed.