ket-hop-nhieu-loai-hinh-khoi-khac-nhau

Kết hợp nhiều loại hình khối khác nhau

Một khi bạn có thể tưởng tượng các khối tạo nên một vật thể, bạn sẽ có sự sáng tạo để vẽ chúng mà không cần có mẫu.

Một khi bạn có thể tưởng tượng các khối tạo nên một vật thể, bạn sẽ có sự sáng tạo để vẽ chúng mà không cần có mẫu.

Both comments and trackbacks are currently closed.