kien-truc-dtu

Nên học ngành Kiến trúc ở trường nào

Đại học Duy Tân – TOP 500 Đại học Tốt nhất Thế giới (theo Times Higher Education 2023) đang đào tạo ngành Kiến trúc chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng với chương trình đào tạo chuẩn đầu ra quốc tế, môi trường học tập năng động và chuyên nghiệp cùng đội ngũ giáo sư, tiến sĩ từ nước ngoài.

Đại học Duy Tân – TOP 500 Đại học Tốt nhất Thế giới (theo Times Higher Education 2023) đang đào tạo ngành Kiến trúc chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng với chương trình đào tạo chuẩn đầu ra quốc tế, môi trường học tập năng động và chuyên nghiệp cùng đội ngũ giáo sư, tiến sĩ từ nước ngoài.

Both comments and trackbacks are currently closed.