ky-nang-giao-tiep-va-lam-viec-nhom

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bạn cần sở hữu tố kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả bởi vì kỹ sư xây dựng thường xuyên phải trao đổi, thuyết trình và đàm phán với các bên liên quan như chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư,…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bạn cần sở hữu tố kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả bởi vì kỹ sư xây dựng thường xuyên phải trao đổi, thuyết trình và đàm phán với các bên liên quan như chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư,…

Both comments and trackbacks are currently closed.