ky-nang-thiet-ke-va-ve-ky-thuat

Kỹ năng thiết kế và vẽ kỹ thuật

Các kỹ sư phải thành thạo việc sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Revit,… để có thể phác thảo ý tưởng, lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công,…

Các kỹ sư phải thành thạo việc sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Revit,… để có thể phác thảo ý tưởng, lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công,…

Both comments and trackbacks are currently closed.