quan-sat-moi-thu-xung-quanh

quan sát mọi thứ xung quanh là phẩm chất quan trọng đối với kiến trúc sư thành công

Kiến trúc sư nên là một người hiểu biết từ nhiều khía cạnh khác nhau; đặc biệt, họ nên có một tầm nhìn rộng

Kiến trúc sư nên là một người hiểu biết từ nhiều khía cạnh khác nhau; đặc biệt, họ nên có một tầm nhìn rộng

Both comments and trackbacks are currently closed.